Plak of type hier je woorden:

Woorden

Plaats woorden met vertaling in het tekstvak, gescheiden met een "=" teken. Gebruik een nieuwe regel voor ieder koppel.

Stel je oefent engelse woorden, dan start je met het oefenen van Engels naar Nederlands, en daarna andersom.

Als je de woorden ook wilt kunnen schrijven dan oefen je vervolgens het dictee.